wydanie monografii: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, red. R.Czerniawski, P. Bilski oraz materiałów konferencyjnych Potamon 2017

Sygnatura: 
DP/371/60/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: