wydanie monografii: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, red. Grzegorz Ciechanowski, Jan Pilżys, Michał Romańczuk

Sygnatura: 
DP/371/58/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: