Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król

Sygnatura: 
DP/371/64/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2017 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król