Zaprojektowanie szaty graficznej, wykonanie składu, korekta oraz druk i oprawa dwóch monografii naukowych

Sygnatura: 
DP/371/67/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sie 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin