Przebudowa istniejącego budynku nr 6 przy al. Piastów 40b w Szczecinie - dokumenty techniczne

Sygnatura: 
DP/371/69/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Paź 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Poniżej pozostała część dokumentacji technicznej dot. postępowania DP/371/69/17