Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/71/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Wrz 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin