dostawa 60 kompletów pościeli

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje wykonawcy zamówienia polegającego na dostawie 60 kompletów pościeli

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004 r. 
Termin składania ofert: 
20 Wrz 2017 - 15:00