Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/75/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Paź 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin