Przebudowa istniejącego budynku nr 6 przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/81/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Lis 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Uwaga:

Dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod linkiem