zakup i montaż regałów stacjonarnych do Wypożyczalni na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sygnatura: 
DP/371/89/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 305, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin