dostawę czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2018 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni

Sygnatura: 
DP/317/88/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Lis 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin