Przygotowanie oraz sprzątanie Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach w trakcie dwóch polsko-niemieckich konferencji.

Przygotowanie oraz sprzątanie Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach w trakcie dwóch polsko-niemieckich  konferencji naukowych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Małych Projektów programu Interreg V A „Między dwoma uniwersytetami – pogranicze bez granic”.

Termin składania ofert: 
4 Gru 2017 - 10:00