wydanie monografii autorskiej „Psychologia wobec kryzysów humanitarnych. Następstwa traumy wojennej wśród uchodźców i migrantów”

Sygnatura: 
DP/371/113/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2018 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: