Wydanie monografii Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, autor: Irena Ramik - Mażewska

Sygnatura: 
DP/371/04/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin