Wydanie publikacji Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych

Sygnatura: 
DP/371/02/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin