Wydanie pracy zbiorowej pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki

Sygnatura: 
DP/371/03/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin