Umowa na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego

Umowa została zawarta z firmą CHEM-AJ" s.c. z dniem 12.02.2019 r. i obowiązuje 12 m-cy od dnia podpisania Kontakt do wykonawcy tel./fax 091 48 25 920 e-mail: chemaj.szczecin@gmail.com

Załączniki: