umowa na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28.04.2020r.

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Uniwersytet Szczeciński zawarł z PHU RAKPOL Sp. J. umowę, której przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia, lub do wyczerpania wkoty w niej określonej.