świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2018 roku do 31.05.2019 roku

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku zawarto umowę na świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2018 roku do 31.05.2019 roku (12 m-cy). Telefon kontaktowy z Firmą "VOLUMINA.PL Daniel Krzanowski": Jerzy Chrapowicki 91 812 09 08