Przedstawienie oferty cenowej za wykonianie robót związanych z remontem zadaszenia - okapu nad drzwiami w budynku 7

Termin składania ofert: 
24 Lip 2018 - 15:00