Podpisanie umowy na suksesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego

Niniejszym informujemy, iż w dniu 26.02.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Patmar Wojciech Marciniak została zawarta umowa na dostawy sukcesywne mebli. Umowa nr TP/374/21/16 obowiązuje od dnia 26.02.2016 r. przez 12 miesięcy.

Poniżej treść umowy wraz z załącznikami