Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z usunięciem usterki powstałej w przestrzeni między stropem ostatniej kondygnacji ( poddasze użytkowe) a dachem...

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
27 Lip 2018 - 15:00