Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 7 (hala sportowa) przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/37/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin