Wydanie monografii: „Zielony łańcuch dostaw. Zarządzanie, pomiar, ocena” Autor: Blanka Tundys

Sygnatura: 
DP/371/40/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sie 2018 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin