Wykonianie robót budlowanych remontowych w związku z remontem sali nr 10 w budynku międzywydziałowym przy ul. Warzyniaka 15 w Szczecinie

Termin składania ofert: 
21 Sie 2018 - 12:00