Przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z obszaru apelacji katowickiej

Sygnatura: 
DP/371/45/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Sie 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin