Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia - okapu nad drzwiami w budynku nr 7 tj. hali sportowej oraz likwidację odparzonych , luźnych dachówek na elementach wystających poza obrys dachu

Termin składania ofert: 
10 Wrz 2018 - 15:00