Wydanie publikacji: „Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów” Autor: Justyna Nowotniak

Sygnatura: 
DP/371/42/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Wrz 2018 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin