Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia nad wejściem do budynku-Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 74.

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
28 Wrz 2018 - 15:00