Wykonanie robót naprawczych

 Wykonanie robót związanych z usunięciem
usterki powstałej w przestrzeni między stropem ostatniej kondygnacji ( poddasze użytkowe) a
dachem , wykonanie przeglądu i napraw połaci całego dachu krytego dachówką wraz o obróbkami
blacharskimi i odwodnieniem , usunięciem zacieku na ościeżnicy okna w klatce schodowej na I
piętrze .
Roboty dotyczą budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Głowackiego /Narutowicza 17c w
Szczecinie .

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
28 Wrz 2018 - 15:00