Wydanie monografii: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju”, autor Beata Sadowska

Sygnatura: 
DP/371/57/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Paź 2018 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin