postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Wydanie dwóch cyklów publikacji zatytułowanej Nauczyciel i Artyst

Sygnatura: 
DP/371/53/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Paź 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin