Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnymw ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”

Sygnatura: 
DP/371/60/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lis 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin