Obsługę i konserwację w zakresie central wentylacji i klimatyzacji, kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji telefonicznych

Sygnatura: 
DP/371/67/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Gru 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin