Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”

Sygnatura: 
DP/371/75/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin