wydanie monografii naukowej pt. Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Sygnatura: 
DP/371/16/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lut 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: