Zakup i transport materiału zarybieniowego - narybku letniego sandacza i narybku letniego szczupaka

Sygnatura: 
DP/371/24/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin