przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji

Sygnatura: 
DP/371/27/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin