wybór wykonawcy przedłużenia kontraktów serwisowych na posiadaną infrastrukturę serwerowo-sieciową i oprogramowanie do wirtualizacji oraz kopii bezpieczeństwa

Sygnatura: 
DP/371/30/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin