Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra”

Sygnatura: 
DP/371/1/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin