Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/31/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/216430

 Zamawiający informuje, ze w związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

link do postępowania:

 https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/216430