Kompleksową organizacja obozu naukowego dla studentów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych wraz ze świadczeniem usługi hotelowej, wyżywienia, najmu sali szkoleniowej wraz z infrastrukturą oraz usługą transportową

Sygnatura: 
DP/371/37/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin