przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z przedmiotu Prawo pracy dla czterech grup warsztatowych w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.01.00-00-T082/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Sygnatura: 
DP/371/39/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres email: przetargi@usz.edu.pl.