Wykonanie drogi pożarowej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 64/66

Sygnatura: 
DP/371/49/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Maj 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin