ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA

Sygnatura: 
DP/371/50/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Maj 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl