Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19

Sygnatura: 
DP/371/56/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Cze 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin