Wyposażenie sprzętowo-programowe laboratorium Neuroekonomii

Sygnatura: 
DP/371/54/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin