Przebudowa pomieszczenia 316 na laboratoria Katedry Chemii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wąska 12-13, Szczecin

Sygnatura: 
DP/371/60/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin