Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/65/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz - postępowanie prowadzone w formie elektronicznej

 Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na platformie zakupowej US:
 
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/233008