Remont balkonów w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecini

Sygnatura: 
DP/371/73/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Sie 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 206, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin